"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.481.058
Truy câp hiện tại 264
Hoạt động của Đảng bộ Khối >> Hoạt động của Cấp ủy
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng và Hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012.
Ngày cập nhật 12/11/2012
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, nghiên cứu, học tập các nội dung của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012 trong toàn đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng; Sáng ngày 09/11/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng và hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, văn phòng của Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy, các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí bí thư, phó bí thư của 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng với các nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế và một số vấn đề về xây dựng Đảng.
Hội nghị còn được nghe đồng chí Võ Văn Phúc – UVTVĐUK, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK quán triệt Hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012.
Bế mạc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khốiyêu cầu các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng để tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền và khẩn trương triển khai các nội dung của Hội nghị, tập trung rà soát chương trình công tác để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012 đạt kết quả, thật sự có tác dụng tích cực góp phần xây dựng mỗi tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ Khối ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Ban Tuyên giáo ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày